CONSELLS A L’HORA DE FER UN BON TREBALL:

1. Un treball ben presentat és com una taula ben parada: convida a llegir-lo. Imagina’t amb quina bona disposició llegirà el teu treball la persona que l’ha de jutjar si el presentes com cal. Aquesta és la primera característica important que ha de tenir qualsevol treball escolar

2. Si cal presentar un treball de qualsevol tipus has de tenir present l’ordre i no oblidar-te dels punts següents:

· Numerar tots els fulls; sempre al mateix lloc:
· Has de fer un índex en que s’indiqui clarament els diferents apartats del treball i la pàgina on comença cada apartat.
· Has de fer una portada on hi hagi el títol que vols donar al treball, el teu nom i congnoms, i el curs i grup de la teva classe.
- Has de tenir cura de ressaltar el títol de cadascun dels apartats:pots posar-los amb majúscula, subratllar-los o fer-los amb un altre color, o simplement fer les tres coses a l'hora.
· Utilitzar una “falsilla” amb renglons , si creus que no saps seguir una línea recta
.
· Has de preparar el treball complent posant:
- La portada.
- Un full en blanc (serveix perquè no transparenti a través del full de la portada).
- L’índex.
- Tots els fulls ben ordenats per apartats.
- Un altre full en blanc, el darrer, que farà de contraportada.

COM ORGANITZAR EL TREBALL DEL PRIMER LLIBRE DE LECTURA :

·_ Llegeix els punts anteriors per aplicar-los al treball.
· _ Apartats que has de contemplar:
o Portada.
o Índex.
o Resums dels diferents capítols ( si vas a 1r d’ESO).
o Preguntes i respostes de cada capítol ( si vas a 2n d’ESO).
o Biografia de l’autor.
o Opinió personal (Aquest apart, el podreu fer en el blog , tots aquells que tingau ja el blog creat
._ Quins apartats podràs fer a l’ordinador si vols?:
1. -La portada
2.- L’índex.

3.- Els resumns (1r ESO)
4.- Les preguntes i respostes. (2n ESO)
5.- Opinió personal.


· _ Quins apartats hauràs de fer a boli?
3. La biografia de l’autor ( “podeu caure en la temptació de fer un “copiar i pegar”)

0 comentaris: