Un Consell


Tingau en compte que quan publiqueu algun treball vostre qualsevol persona el pot llegir.
No és com la llibreta que sols la llegirà si tu la mostris a algú.
Així que heu d'anar molt en compte amb les faltes d'ortografia. Queda molt mal llegir qualsevol informació a internet i que estigui ple de faltes.
Feu un petit esforç i el treball final que no tingui faltes. Val?

0 comentaris: