VISITA DELS ALUMNES DE L'AULA D'ACOLLIDA AL CONSELL

El divendres 6 de febrer, els alumnes de l'aula d'acollida del nostre institut han visitat al Conseller de Política Educativa conjuntament amb els alumnes de l'institut Santa Maria d'Eivissa.

Entre els alumnes es troben els nostres 3 alumnes nouvinguts: en Moodu, en Sun Tao i Roxana.


El dilluns els preguntarem què els ha paregut.
Añadir imagen

0 comentaris: